Investeringsfocus

N.V. MaasInvest is volledig gefocust op het (direct en via vele private equity-fondsen) leveren van groeikapitaal en de participatie in management buy-outs specifiek ten behoeve van ambitieuze ondernemingen in met name het Nederlandse Midden- en Kleinbedrijf (MKB).

Onze enorme ondernemerservaring op het gebied van onder andere verkoop, marketing, financiën en strategie wordt als buitengewoon belangrijk gezien door de ondernemingen waarin wij participeren. Samen weten we daadwerkelijk meer dan de ondernemer alleen, echt toegevoegde waarde dus!

Wil jij ook een investeringsverzoek doen? Ga hier naar ons contactformulier en verstuur je verzoek, vergezeld van businessplan (of IM). Je krijgt dan heel snel onze terugkoppeling! Er wordt uitsluitend met onze eigen middelen geïnvesteerd, dus we kunnen in korte tijd investeringsbeslissingen nemen.

Ga direct naar: